ที่อยู่อาศัย เหตุใดแฟลตจึงครองตลาดที่อยู่อาศัยของสเปน

สองในสามของชาวสเปนทั้งหมดอาศัยอยู่ในแฟลต อะไรที่หล่อหลอมตลาดที่อยู่อาศัยและในช่วงปิดภาคเรียนผู้คนกำลังมองหาที่อยู่อาศัยในมุมมองใหม่